Saturday, February 18, 2006

ความแตกต่าง และพัฒนาการสู่ก้าวใหม่

"ส่วนที่มีข่าวว่าอธิการบดีถูกล็อบบี้ให้นำดอกไม้ไปมอบให้นายกฯ นั้น ผมไม่ทราบ แต่ความชอบธรรมทางจริยธรรมของผู้นำ ไม่ได้อยู่ที่จำนวนดอกไม้ หรือป้ายเชลียร์ แต่อยู่ที่สำนึกสาธารณะ และทัศนคติที่มีต่อสังคม และประเทศชาติ ถ้าขาดความชอบธรรมแล้ว ดอกไม้กี่ดอก หรือป้ายเชลียร์กี่ป้าย ก็ไม่บ่งถึงความชอบธรรม เวลานี้ครูอาจารย์อึดอัดใจมาก” นั่นคือ คำกล่าวของ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัญหาของผม ไม่ได้อยู่ที่ ความชื่นชมของผู้คนที่ตามมา
แต่สงสัยว่า ปรากฎการณ์กล้าตอบโต้ระบบเช่นนี้ทำไมจึงเป็นสิ่งหายาก?? ฮารด์ไทด์เช่นนี้ สามารถถูกคลายปม ไปสู่การเรียนรู้และสร้างสรรค์ได้หรือไม่????

1 Comments:

At 10:59 AM, Anonymous Anonymous said...

เห็นน้องๆมีการเคลื่อนไหวรวบรวม 50,000 ชื่อ
เห็นอธิการฯ มอ. ให้สัมภาษณ์ แสดงจุดยืนที่น่าชื่นชม
เลยฝากคำกลอนมาให้ครับ

แด่ น้อง มอ.

เมื่อสิ้นฝนพ้นหนาวอีกคราวหนึ่ง
ศรีตรังซึ่งซึมเศร้าเจ้าเปลี่ยนผัน
แตกผลิดอกออกบานสราญครัน
เติมเต็มฝันสดชื่นฟื้นอีกที

สังคมมารมืดหมองต้องกลืนกล้ำ
จริยธรรมหมดสิ้นแผ่นดินหนี
ผลประโยชน์ส่วนตัวเติมเพิ่มทวี
ประชาชีช้ำชอกบอกไม่ฟัง

ดินแดนใต้เคยสุขแสนสงบ
ต้องสู้รบล้มหายตายสิ้นหวัง
โจรกระจอกออกจากปากไม่ระวัง
สังคมพังทักษิณเดือดเลือดทวี

บนพื้นดินถิ่นใต้ได้คืนหวัง
ลูกศรีตรังคืนกลับซึ่งศักดิ์ศรี
ทระนงคงสิท-ธิเสรี
ว่าวันนี้จะร่วมสานเส้นทางเดิน

ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งซึ่งจุดหมาย
พันเม็ดทรายถมทางใหม่ไม่ขัดเขิน
หมื่นชีวิตคิดกู้ไทยใช่หมางเมิน
แสนชื่อเกินกล่าวประกาศกู้ชาติไทย

ช่อศรีตรังผลิดอกบานอีกครั้งว่า
สมนามา ลูกสงขลาฯที่ยิ่งใหญ่
คำบิดายังติดอยู่คู่ดวงใจ
ประโยชน์ใหญ่ส่วนรวมตั้งยั้งส่วนตน

เมื่อสิ้นฝนพ้นหนาวในคราวนี้
ส่งหวังดีแดนไกลให้อีกหน
ลูกสงขลาฯขานขับรับมวลชน
ขับพวกปล้นพ้นเก้าอี้เสรีคืน

สมชัย ศรีสุทธิยากร
18 ก.พ. 2549

 

Post a Comment

<< Home