Wednesday, February 15, 2006

ประกายไฟ


มีการเคลื่อนไหว ท่ามกลางการเคลื่อนทัพ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เริ่มจาก วิทยาลัยวันศุกร์ ใน องค์กรประชาชนสงขลา ร่วมตั้ง “พันธมิตรกู้ชาติฯ” ขับไล่ “ระบอบทักษิณ” ตอนหนึ่งความว่า "เตรียมเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบจากชาวใต้ที่เกิดจากระบอบทักษิณ พร้อมเปิดเวทีสาธารณะถกปัญหาบ้านเมืองอย่างเสรี"
ถัดจากนั้น ร่วมสร้างวาระคนจน ที่ปรากฎในเวปบอร์ด ม.เที่ยงคืน หัวข้อ "ขอเชิญองค์กรภาคประชาชน ขบวนการสังคม สหภาพแรงงาน กลุ่มนักศึกษา มาร่วมกันสร้างวาระคนจน อันเป็นวาระอิสระ ในการปฏิรูปการเมืองไทย" มีความเหมือนกัน
อย่างน้อยที่สุด ในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง คนส่วนใหญ่อยู่ห่าง ๆ เพียงผู้ชม การนำวาระของเขาเข้าสู่การเคลื่อนไหว จึงอาจเป็นประกายไฟ ได้ ส่วนจะให้ก้าวได้ไกลกว่านั้น เช่น ล้มทักษิณ !! ตั้งรัฐบาลภาคประชาชน!! ได้หรือไม่นั้น อาจต้องเพิ่มเติมด้วยคำถามว่า จำเป็นด้วยหรือ

1 Comments:

At 6:43 PM, Anonymous วิลาศ said...

ขบวนที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายนี้ หากมองจากมุมมองของทฤษฎีการเคลื่อนไหวแบบเดิมๆ ก็แต่ปฎิกริยาที่ไร้พลังขาดเอกภาพ ต้องการการชี้นำและประสานงาน แต่มองแบบลีนุกส์ ความหลากหลายไม่ไช่ปัญหา แต่เป็นคุณสมบัติพิเศษต่าหาก
"It's not a bug.It's a feature"

 

Post a Comment

<< Home